Karmelitanki Dzieciątka Jezus żyją duchem dziecięctwa Bożego, którego zrozumienie czerpią zwłaszcza z kart Ewangelii. Zdaniem naszego Ojca Założyciela o.Anzelma Gądka OCD, treścią Ewangelii jest dziecięctwo Boże, a najdoskonalszym pierwowzorem tego dziecięctwa jest Jezus Chrystus, którego mamy naśladować.

Po Ewangelii, katechizmie i konstytucjach najważniejszą lekturą karmelitanki Dzieciątka Jezus są „Dzieje Duszy” - naszej Patronki św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W książce tej Święta wskazuje drogę dziecięctwa swoim przykładem, zwłaszcza ofiarną miłością, w której zamykają się wszystkie cnoty dziecięctwa: pokora, wiara, ufność, prostota, oddanie się, ofiara.

Swoją duchowość karmelitańską każda siostra pogłębia poprzez lekturę dzieł Świętej Naszej Matki Teresy od Jezusa i Świętego Naszego Ojca Jana od Krzyża. Ci wielcy święci dokonując dzieła reformy wprowadzili w życie Zakonu kult Dzieciątka Jezus, Maryi i Józefa jako jednej rodziny.

Drogi dziecięctwa duchowego uczymy się również z pism Ojca Anzelma – Założyciela Zgromadzenia oraz z duchowości i przykładu życia Naszej Matki Teresy od św. Józefa – Współzałożycielki Zgromadzenia. O.Anzelm zafascynował się duchowością św. Teresy od Dzieciątka Jezus i jej małą drogą już w pierwszych latach swojej formacji po przeczytaniu pierwszego polskiego wydania „Dziejów Duszy” w 1902r. W kolejnych latach rozumienie idei dziecięctwa duchowego ulegało w myśli Ojca Założyciela ciągłej ewolucji, rozszerzaniu i pogłębianiu. Dopełnieniem jego aktywności na polu propagowania kultu Dzieciątka było erygowanie w 1914r. Bractwa Praskiego Dzieciątka Jezus, którego został pierwszym dyrektorem. M.Błażeja Stefańska, przełożona generalna, w liście do sióstr z 11 stycznia 2019r. podkreśla, że Sługa Boży o. Anzelm całe życie ćwiczył się w miłości Dzieciątka Jezus, miał głębokie poznanie tajemnicy Wcielenia, do swojej śmierci kontemplował tajemnice Bożego dziecięctwa. Pozostawił po sobie wiele rękopisów, kazań, konferencji ascetycznych, artykułów, komentarzy do Reguły karmelitańskiej i Konstytucji Zakonu, które stanowią jakby testament dla nas - duchowych córek.  

W 1997 roku Wicepostulacja Sługi Bożego o.Anzelma Gądka w Łodzi rozpoczęła wydawanie jego pism w serii „Biblioteka Założyciela”. Natomiast publikacje o naszej Założycielce wydawane są w Sosnowcu staraniem Wicepostulacji i Archiwum Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej.

Tradycja karmelitańska słynie z dużego bogactwa praktyk i nabożeństw do Dzieciątka Jezus.

Najpiękniejsze dni w Karmelu, to dni Bożego Narodzenia.

Przygotowujemy się do nich  już w Adwencie indywidualnie i wspólnotowo. Każda siostra odprawia w tym okresie dzień skupienia otrzymując przeddzień figurkę Dzieciątka Jezus przyniesioną w procesji przez całą wspólnotę przy śpiewie adwentowych pieśni.

Dziewięć dni przed świętami uroczyście odprawiamy Nowennę do Dzieciątka Jezus, ułożoną m.in. przez Ojca Anzelma.

W okresie Bożego Narodzenia dekorujemy cały dom. W tych dniach figurka Dzieciątka Jezus nie tylko króluje w kaplicy, w przygotowanym uprzednio żłóbku, ale również ma stałe miejsce na tle dekoracji w refektarzu, gdzie przenosimy Go w procesji na wszystkie posiłki przy śpiewie kolęd. Na pamiątkę znalezienia dwunastoletniego Jezusa w świątyni, w Uroczystość Świętej Rodziny, odbywa się „szukanie Dzieciątka” przez całą wspólnotę. Siostra, która znajdzie, schowany uprzednio przez s. przełożoną obrazek lub figurkę, otrzymuje duchową oraz materialną nagrodę.

W dzień Objawienia Pańskiego, siostry oddają specjalny hołd Dzieciątku ubranemu w piękną dekorację na wzór Trzech Mędrców.

Przez cały rok każdego 25 dnia miesiąca organizujemy nabożeństwa do Dzieciątka Jezus, w niektórych domach przy udziale wiernych, podczas którego odprawiamy „Drogę betlejemską”, czyli rozważanie tajemnic dziecięctwa Jezusa i odmawiamy litanię do Imienia Jezus.

Codziennie modlitwę poranną i wieczorną kończymy prośbą:

 

„O, Boskie Dziecię –
błogosław nam, uświęcaj nas,
jednocz nas z Sobą,
i w Twym Bożym dziecięctwie
daj żyć i umierać. Amen.”

 

W naszym karmelitańskim modlitewniku mamy jeszcze wiele modlitw do Dzieciątka Jezus ułożonych przez naszego Założyciela oraz innych karmelitów bosych, które odmawiamy wspólnie lub indywidualnie.

Trzeba podkreślić, że znamienna jest data powstania naszego Zgromadzenia. Ojciec Założyciel wybrał na ten dzień 31 grudnia 1921 rok.

Do klęczącej wówczas Janiny Kierocińskiej i pozostałych sióstr przy żłóbku betlejemskim w kaplicy krakowskiego Karmelu wypowiedział m.in następujące słowa

”...Powołaniem waszym będzie chwała Dzieciątka Jezus, waszym życiem  - dziecięctwo Jezusowe. Jezus narodzony, Jezus Król stworzenia jest waszym Założycielem, Mistrzem nowicjatu, jest waszą chwałą i nieśmiertelnym Królem każdej z was”.

Tę stałą kontemplatywną pamięć na Dzieciątko Jezus w domach Zgromadzenia o.Anzelm streścił w następujących słowach:

Dziecię Jezus ma swój specjalny tron we wszystkich naszych domach. Króluje w kaplicach, salach rekreacyjnych, uczelniach, odbywa swe pochody po korytarzach, celach, jest z nami w naszych działach pracy, a w nowicjatach zawsze na pierwszym miejscu”.
(Dyrektorium)