Katechizm Kościoła Katolickiego powie: Bóg, który jest Miłością i stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości. Stwarzając mężczyznę i kobietę, powołał ich w małżeństwie do głębokiej wspólnoty życia i miłości, tak że już nie są dwoje lecz jedno ciało (Mt 19,6)

 Błogosławiąc im, Bóg powiedział: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się (Rdz 1,28)

Przygotowanie do małżeństwa rozpoczyna się przynajmniej 6 miesięcy przed datą ślubu i obejmuje: nauki przedślubne połączone z dniem skupienia, 3 spotkania w poradni życia rodzinnego oraz rozmowę z Księdzem Proboszczem wraz ze spisaniem protokołu przedślubnego.

Została przygotowana dla Państwa strona  narzeczenikatowicka.pl, która ma ułatwić  Państwu sprawne wyszukanie dogodnych terminów i parafii w Archidiecezji Katowickiej, w których będziecie mogli dobrze przygotować się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Na podanej stronie znajdują się dwa panele: jeden dotyczy nauk przedślubnych zakończonych dniem skupienia, drugi poradni życia rodzinnego. Prosimy o wybranie dogodnego dekanatu (miasta i jego okolic) oraz terminu, w którym chcielibyście Państwo odbyć swoje przygotowanie – osobno dla nauk przedślubnych oraz dla poradni życia rodzinnego.

Na kolejnej stronie pojawią się te parafie, w których są wolne miejsca w wybranym przez Państwa terminie.

Jeśli w tym dekanacie lub terminie nie będzie już wolnych terminów, zostaniecie Państwo poproszeni o zmianę dekanatu lub przedziału czasowego.

Po ukazaniu się listy parafii, proszę wybrać dogodny termin (a w przypadku poradni życia rodzinnego dwóch terminów w tej samej parafii – na trzeci, będziecie się Państwo umawiać już podczas spotkań z doradcą) a następnie przejść do kolejnej strony.

 

Terminy nauk przedślubnych w

Parafii p.w. M.B. Szkaplerznej w Imielinie .

2020 roku

 

18.02.-24.03.2020

21.04.-25.05.2020

29.09.-03.11.2020  

 


Na sześć miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa narzeczeni powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

W czasie spisywania protokołu narzeczeni są zobowiązani przedstawić:

  • dowód potwierdzający tożsamość,
  • świadectwo chrztu, o ile byli ochrzczeni poza naszą parafią,
  • świadectwo ukończenia religii w zakresie szkoły ponadpodstawowej,
  • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego - jeśli ślub ma być konkordatowy.