Katechizm Kościoła Katolickiego powie: Bóg, który jest Miłością i stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości. Stwarzając mężczyznę i kobietę, powołał ich w małżeństwie do głębokiej wspólnoty życia i miłości, tak że już nie są dwoje lecz jedno ciało (Mt 19,6)

 Błogosławiąc im, Bóg powiedział: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się (Rdz 1,28)

 

Informujemy, że wszyscy małżonkowie zainteresowani uzyskaniem pomocy ze strony Poradni Życia Rodzinnego mogą ją uzyskać w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w bibliotece o godz. 18.00, po uprzednim umówieniu się dzwoniąc na numer tel.: 511642508 lub 519777938.


Narzeczeni, którzy pragną w najbliższym czasie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, są zobowiązani do uczestniczenia w:

 • naukiach"Ślubuję Ci",
 • dniu skupienia
 • odbyć jedną z trzech sesji w Poradni Życia Rodzinnego.
  • I sesja w dniach 02.02 i 02.03.2019
  • II sesja 27.04 i 11.05.2019
  • III sesja 28.09 i 12.10.2019

Spotkania rozpoczynać się będą o godz. 18.00 w salce przy kościele. Zgłoszenia na poszczególne sesje przyjmowane są w kancelarii parafialnej.

Na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa narzeczeni powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

W czasie spisywania protokołu narzeczeni są zobowiązani przedstawić:

 • dowód potwierdzający tożsamość,
 • świadectwo chrztu, o ile byli ochrzczeni poza naszą parafią,
 • świadectwo ukończenia religii w zakresie szkoły ponadpodstawowej,
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego - jeśli ślub ma być konkordatowy.