Jak powstawał kościół w Imielinie?

Na początku XX w. zrodziła się myśl o budowie kościoła oraz powstaniu samodzielnej parafii w Imielinie. Inicjatywa ta wyszła od mieszkańców Imielina. Spotkała się ona z aprobatą ówczesnego proboszcza chełmskiego ks. Aleksandra Liska, a później jego następcy ks. Pawła Winklera.

Z imielińskiej parafii wywodzi się 48 osób duchownych i konsekrowanych, wliczając 3 siostry zakonne: Ludanę Nawrocką, Monikę Wadas i Tatianę Matuszczyk, które złożyły profesję wieczystą jeszcze przed oficjalnym erygowaniem parafii w Imielinie, ale już w okresie istnienia lokalii. 
Z grona wspomnianych 48 osób 14 odeszło do wieczności (3 księży diecezjalnych, 1 diakon, 2 ojców, 1 brat oraz 7 sióstr zakonnych).

Z imielińskiej parafii wywodzi się 47 osób duchownych i konsekrowanych, wliczając 3 siostry zakonne: Ludanę Nawrocką, Monikę Wadas i Tatianę Matuszczyk, które złożyły profesję wieczystą jeszcze przed oficjalnym erygowaniem parafii w Imielinie, ale już w okresie istnienia lokalii. Z grona wspomnianych 47 osób 14 odeszło do wieczności (3 księży diecezjalnych, 1 diakon, 2 ojców, 1 brat oraz 7 sióstr zakonnych).

Od momentu powstania parafii w Imielinie mieliśmy ośmiu proboszczów.