Katechizm powie:

Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, opuszcza ciało i staje w obliczu Pana (1Kor 5,8)


Rodzina zmarłego(ej) powinna jak najszybciej powiadomić duszpasterzy o śmierci bliskiej sobie osoby.
Należy zgłosić się w kancelarii parafialnej w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu.

Przed uroczystością pogrzebową prosimy o dostarczenie do kancelarii parafialnej:

  • akt zgonu,
  • kartę zgonu,
  • zaświadczenie o przyjęciu przez zmarłego sakramentu chorych,
  • dokument potwierdzający rezerwację miejsca na cmentarzu parafialnym,
  • podziękowanie dla najbliższych,
  • jeżeli zmarły zamieszkiwał w innej parafii, rodzina powinna dostarczyć zezwolenie proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego, aby pogrzeb mógł odbyć się w naszej parafii,
  • przy ustalaniu terminu pogrzebu zachęcamy do zamówienia intencji mszalnej za zmarłą osobę z okazji pierwszej rocznicy śmierci.

Jeżeli jest taka wola rodziny, ciało zmarłego przed pogrzebem może być złożone w kaplicy przedpogrzebowej.

ostatni wtorek miesiąca, o godz. 18.00 w naszym kościele sprawujemy mszę świętą za wszystkich zmarłych w danym miesiącu.