Kiedyś o Jezu chodził po świecie, brałeś dziateczki w objęcia swe. Patrz tu przed Tobą stoi Twe dziecię, do serca swego przytul i mnie

Katechizm Kościoła Katolickiego powie: Bóg, który jest Miłością i stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości. Stwarzając mężczyznę i kobietę, powołał ich w małżeństwie do głębokiej wspólnoty życia i miłości, tak że już nie są dwoje lecz jedno ciało (Mt 19,6)

Katechizm Kościoła Katolickiego powie nam, że "skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy.

Katechizm powie:

Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, opuszcza ciało i staje w obliczu Pana (1Kor 5,8)