Katechizm Kościoła Katolickiego powie nam, że "skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy.

Wyciska ono w duszy niezatarte znamię-charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej".
Przygotowanie do przyjęcia tak wielkich darów dokonuje się w trzeciej klasie Gimnazjum podczas katechezy oraz poprzez comiesięczne spotkania przy parafii.

Kandydatom do bierzmowania życzymy wielu darów Ducha Świętego.