Od momentu powstania parafii w Imielinie mieliśmy ośmiu proboszczów.

 

 
ks Jan Ploch

Ks. Jan Ploch urodził się 4 marca 1886 r. w miejscowości Sudół (Sudoll), jako syn rolnika Wincentego Plocha i Antoniny z domu Urbisch. 31 lipca 1913 r. otrzymał nominację na lokalistę nowopowstałej placówki duszpasterskiej - lokalii Imielin. Przebywał tutaj do 22 kwietnia 1922 r. 22 lipca 1926 r. ustanowiono ks. Plocha proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turzu koło Kuźni Raciborskiej. Ks. Jan Ploch zmarł 2 lutego 1970 r. w Turzu w 81 r. życia i 61 r. kapłaństwa. Pochowany został na miejscowym cmentarzu parafialnym.

 

ks. Maksymilian Elsner

Ks. Maksymilian Elsner urodził się 6 sierpnia 1888 r. w Lisowie w powiecie lublinieckim. Był synem kierownika szkoły Jana i Anny z domu Hawlicka. W 1922 r. otrzymał w zarząd lokalię Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie. Po erygowaniu tam w 1925 r. nowej parafii Administrator Apostolski Polskiego Śląska ks. August Hlond mianował go jej pierwszym proboszczem (4 sierpień 1925 r.). Ks. Maksymilian Elsner zmarł po trzyletniej ciężkiej chorobie w poniedziałek 4 grudnia 1933 r w Imielinie. Jego pogrzeb odbył się w czwartek 7 grudnia o godz. 9.00. Został pochowany na miejscowym cmentarzu. Odszedł do wieczności w 46 r. życia i w 21 r. kapłaństwa.

 

ks. Konstanty Kulok

Ks. Konstanty Kulok urodził się 28 stycznia 1884 r. w Trębaczowie w powiecie sycowskim. Był synem rolnika Franciszka i Marii z domu Bieda. 9 grudnia 1933 r. bp Stanisław Adamski mianował go administratorem, a od 23 marca 1937 r. proboszczem parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie. Nominacje na proboszcza ks. Kulok otrzymał w czasie konwentu wielkanocnego dekanatu mysłowickiego. Uroczyste wprowadzenie do kościoła i tradycja parafii nastąpiła 14 kwietnia 1937 r. Ks. Konstanty Kulok zmarł 22 października 1945 r. zaopatrzony świętymi sakramentami przez ks. wikarego Bołdę, w Imielinie i tu został pochowany na miejscowym cmentarzu obok swojego poprzednika ks. Maksymiliana Elsnera.

 

ks. Kazimierz Hurski

Ks. Kazimierz Hurski urodził się 9 marca 1935 r. w Lubomii. Jest synem kierownika szkoły Antoniego i Marii z domu Macura. 
Święcenia prezbiteratu przyjął 9 marca 1958 r. w kościele parafialnym w Gorzycach z rąk biskupa Herberta Bednorza. 26 czerwca 1973 r. został ustanowiony w Imielinie wikariuszem-adiutorem. 20 września 1974 r. biskup Herbert Bednorz ustanowił go proboszczem tejże parafii. Od 14 lutego 1978 r. został przeniesiony do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim. Zmarł 29 stycznia 2006 roku w 48 roku kapłaństwa. Został pochowany na cmentarzu w Gorzycach.

 

ks. Ignacy Rembowski

Ks. Ignacy Rembowski urodził się 27 lipca 1905 r. w Grodnicy w powiecie Gostyń Wielkopolski jako najmłodsze z ośmiorga dzieci małorolnego chłopa Franciszka Rembowskiego i Marii z domu Filipiak. Od 2 grudnia 1945 r. duszpasterzował najpierw jako administrator w parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie zaś w 1957 r. został oficjalnie mianowany jej proboszczem. 
Ks. Ignacy Rembowski zmarł 21 marca 1997 r. w Imielinie. W 92 roku życia i 65 roku kapłaństwa.

ks. Longin Kozub

Ks. Longin Kozub urodził się 11 listopada 1927 r. w Lubonii w rodzinie górnika Jakuba Kozuba i Franciszki z domu Konsik. Z dniem 14 lutego 1978 r. objął urząd proboszcza w parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie, który sprawował do czasu przejścia na emeryturę w dniu 2 sierpnia 1997 r. 
Obecnie mieszka w Katowicach w Domu Księży Emerytów. W dowód uznania zasług dla miasta oraz społeczności Imielina Rada Miejska w Imielinie przyznała ks. Kozubowi dnia 27 czerwca 1997 r. tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta Imielin. Został on wręczony w czasie uroczystej sesji Rady Miejskiej przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Bernadetę Ficek i Burmistrza Miasta Jana Chwiędacza w dniu 11 lipca 1997 r.Zmarł 6.10.2010 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Imielinie.


ks. Roman Bednarek

Ks. Roman Bednarek urodził się 25 marca 1943 r. w Tychach. Jest synem pracownika umysłowego Edmunda i Małgorzaty z domu Skiba. 2 sierpnia 1997 roku został proboszczem parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie. 
Ze względu na stan zdrowia (ciężka choroba, kilkutygodniowy pobyt w szpitalu) 28 lipca 2002 r. składa rezygnację z urzędu proboszcza, przechodząc na urlop zdrowotny na czas nieokreślony. Zamieszkał w rodzinnym domu w Tychach. Zmarł 28 października 2009r. w Tychach gdzie został pochowany.ks. Eugeniusz Mura

Ks. Eugeniusz Mura urodził się 24 stycznia 1960 roku w Rybniku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bpa Damiana Zimonia w roku 1986. 
Proboszczem parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie został mianowany 28 lipca 2002 roku. Funkcję proboszcza pełni nadal.