Parafialna Wspólnota Ministrantów

Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła ijednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. 
Z liturgii, a głównie z Eucharystii, jako ze źródła, spływa na nas łaska i z największą skutecznością przez nią dokonuje się uświęcenie człowieka w Chrystusie i uwielbienie Boga. 
Ministranci czy lektorzy spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Powinni więc wykonywać swoją posługę z pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu
Ministrant musi być odważny i żywy, ale zarazem zdyscyplinowany i posłuszny, uprzejmy wobec innych, zwłaszcza starszych oraz opanowany. 
Służy przy ołtarzu, dlatego powinien być wzorem dla innych, zwłaszcza swoich kolegów i koleżanek. Powinien częściej przyjmować Komunię św., a co za tym idzie regularnie korzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Wspólnota ministrantów w Imielinie liczy ok. 40 chłopców, w tym ponad 20 ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Opiekunem Wspólnoty jest obecnie Ks.Mariusz Staś. Pomaga mu 6 starszych ministrantów - animatorów służby liturgicznej. 
Ministranci do zakończenia nauki w Gimnazjum służą dwa razy w tygodniu oraz w niedzielę. Wszyscy od najmłodszych do I klasy gimnazjum uczestniczą we Mszy św. szkolnej (czwartek 16.oo), zaś starsi ministranci służą również podczas mszy św. młodzieżowej w I piątek każdego miesiąca. 

Zbiórki formacyjne odbywają się w każdą sobotę o godz. 9.00. Oprócz służby przy ołtarzu, chłopcy mogą wspólnie spędzić czas, grając w piłkę nożną, czy uczestnicząc w organizowanych dla nich wycieczkach. 
Zachęcamy wszystkich chłopców do odpowiedzi na wezwanie Boga i przyłączenia się do naszej wspólnoty. Aby zostać ministrantem należy: 
- już w pełni uczestniczyć we Mszy św., czyli być po I Komunii św., 
- odznaczać się ogólnie poprawną postawą, a zwłaszcza na katechezie,
- wykazać chęć służenia Chrystusowi, 
- posiadać zgodę swoich rodziców. 
Okres kandydatury trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem oraz uroczystym przyjęciem do grona ministrantów, w dniu naszego patronalnego święta: św. Tarsycjusza (21 listopada).

Jeżeli jesteś ministrantem, lub chcesz nim być, musisz pamiętać, że służysz Chrystusowi i masz dawać dobry przykład innym, zwłaszcza swoim słowem i czynem.