Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy - jak głosi statut - w zorganizowanej formie współpracują z hierarchią kościelną w realizacji apostolskiej misji Kościoła. 
Jej celem jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej, przenikanie wartościami ewangelicznymi do życia społecznego.Zadaniem każdego członka Akcji Katolickiej jest dążyć do osiągnięcia takiego stanu, by jego bliźni powiedzieli: "On jest dobrym chrześcijaninem, bo jego słowa i przykład własnego życia trafiają wprost do serca i są godne naśladowania".
Akcja Katolicka mimo, że zwraca uwagę na społeczny wymiar wiary nie jest ugrupowaniem politycznym. To grupa ludzi, którzy chcą być razem, działać w imię Boże i pragną być godnymi świadkami Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Członkowie Akcji Katolickiej mają się poczuć do odpowiedzialności w jedności z kapłanami za:
- czystość doktryny wiary
- miejsce i rolę Kościoła w świecie
- moralność katolicką- apostolstwo. 

Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest Św. Wojciech a Świętem Akcji Katolickiej jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zawiązał się 25 marca 2002roku. Obecnie liczy 22 członków. 
Rolę asystenta kościelnego pełni ks. proboszcz Eugeniusz Mura. 
Dekretem Arcybiskupa Damiana Zimonia prezesem została: Bibianna Lamik
Zarząd działa w następującym składzie osobowym:
- Wiceprezes - Ireneusz Starczynowski
- Sekretarz - Maria Wilk
- Skarbnik - Gabriela Kubica
- Członek - Maria Kowalczuk, Małgorzata Tomczok
Prezes POAK bierze udział we wszystkich spotkaniach Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, które odbywają się jeden raz w miesiącu - z wyłączeniem okresu przerwy wakacyjnej - przeważnie w drugą sobotę miesiąca.
Zebrania POAK odbywają się jeden raz w miesiącu, przeważnie w drugi wtorek miesiąca po Mszy Św. o godz. 18.30, zawsze z udziałem ks. proboszcza Eugeniusza Mury. Spotkania rozpoczynamy odmówieniem dziesiątki różańca św. 
Systematycznie studiujemy i wspólnie rozważamy materiały formacyjne zalecane na dany rok liturgiczny oraz Biuletyny Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.

Najciekawsze inicjatywy w działalności POAK: 
-Coroczny udział w rekolekcjach zamkniętych dla członków AK w Brennej w marcu i październiku
- Opracowanie i wydanie "wiadomości Parafialnych"
- Włączenie się POAK w ufundowanie XIV stacji Drogi Krzyżowej w Archikatedrze Katowickiej
- Współpraca z kołem Emerytów 
- organizowanie pielgrzymek do miejsc kultu religijnego w kraju i zagranicą
- Włączenie się w obchody Dnia Papieskiego 
- prowadzenie modlitwy różańcowej z rozważaniami w intencji Jana Pawła II- Zorganizowanie cyklu spotkań przygotowujących młodzież do matury z zakresu języka polskiego
- Bezpłatne korepetycje z matematyki, chemii i biologii dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
- Włączenie się w akcję "Paczka świąteczna dla ubogich rodzin"
- Współpraca z KSM 
- wspólna organizacja "Majówki na farskich ogrodach" 
- propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie imprez bezalkoholowych- Zorganizowanie w latach 2004-2006 letniego wypoczynku dla dzieci z mniej zamożnych rodzin. Rocznie korzystało 42 dzieci
- Udział w wykładach dokształcających z zakresu katolickiej nauki społecznej w ramach współpracy AK ze stowarzyszeniem "Civitas Christiana" w Katowicach
- Udział przedstawicieli POAK w I Kongresie Akcji Katolickiej w Katowicach oraz pielgrzymek AK do Częstochowy, Bogucic i Piekar Śląskich
- Propagowanie czytelnictwa czasopism i książek katolickich. 

Potrzeba nam wielkiej modlitwy, aby spełnić pokładane w nas nadzieje, aby w dzisiejszym świecie być znakiem obecności Chrystusa.