Nasza wspólnota istnieje od 1937 roku pod opieką Matki Bożej Szkaplerznej. Obecnie liczy 29 członków z czego piętnastu to osoby chore, nie wychodzące z domu. Spotkania nasze wspólnoty odbywają się raz w miesiącu, w trzecią sobotę w Oratorium Fatimskim. Prowadzone są także spotkania formacyjne z osobami przygotowującymi się do przyrzeczeń. 

Zgłębiając biografie i dzieła Świętych takich jak Św. Teresa od Jezusa -którą nazywamy Matką naszego Zakonu, Św Jana od Krzyża, Teresy od Dzieciątka Jezus a także innych Świętych Karmelu, staramy się żyć tą duchowością w świecie, pamiętając o obecności Bożej zgodnie z zawołaniem Proroka Eliasza:

Żyje Bóg, przed którego obliczem stoję..

Opiekę nad nami z ramienia parafii trzyma ks. Proboszcz Eugeniusz Mura, głosząc konferencje, służąc dobrą radą i modlitwą. Jest obecny praktycznie na każdym spotkaniu. Ze strony Zakonu Karmelitów opiekę sprawuje Ojciec Asystent odwiedzając nas raz na kwartał. Jest do naszej dyspozycji, głosi konferencje nt. duchowości karmelitańskiej oraz pomaga w rozwiązywaniu trudności.

Pięcioosobowa rada wspólnoty wybierana jest co trzy lata w obecności Ojca Delegata, którym obecnie jest O. Krzyszfot Górski OCD z Krakowa. Dokonuje on także wizytacji nasze wspólnoty. Przewodnicząca odpowiedzialna za formację i członkowie rady biorą udział w organizowanym corocznie w Wadowicach na Górce kursie przygotowanym przez O. Delegata i Radę Prowincjalną Świecką. Na kursie uczymy się jak prowadzić wspólnotę, dbać o jedność, pogłębiać modlitwę wewnętrzną, którą praktykujemy zarówno osobiście jak i wspólnotowo. Naszym obowiązkiem jest codzienna cicha medytacja i rozważanie Słowa Bożego.

W Świeckim Zakonie składamy zobowiązania, w których wyrażamy pragnienie życia zgodnego wartościami Ewangelii, wg. rad ewangelicznych czystości zgodnie ze stanem, ubóstwa i posłuszeństwa oraz błogosławieństw. Składamy je na ręce Przełożonego Karmelu, w obecności wszystkich członków. Są one poprzedzone 5 letnią formacją.

W ten sposób zobowiązujemy się do naśladowania Jezusa, dążenia do osobistej świętości i służby Kościołowi w wierności charyzmatowi Karmelitańsko-Terezjańskiemu.