Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinną gałęzią Ruchu Światło-Życie, którego założycielem jest sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. DK łączy w sobie duchowość Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), pomaga małżeństwom trwającym w związku sakramentalnym

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinną gałęzią Ruchu Światło-Życie, którego założycielem jest sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

            DK łączy w sobie duchowość Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), pomaga małżeństwom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu prawdziwej jedności małżeńskiej umożliwiającej stworzenie najlepszych warunków do wychowania dzieci w wierze, wzrastania w małżeństwie w duchu chrześcijańskim czerpiąc łaski z sakramentu małżeństwa, budowania wspólnoty opartej na wartościach katolickich.

            Wspólnota Domowego Kościoła istnieje w naszej parafii od 2008 roku i jest włączona do rejonu Bieruńsko-Lędzińskiego. Obecnie nasza wspólnota liczy trzy kręgi stałe (zamknięte) i jeden pilotażowy. W jednym kręgu może być maksymalnie 6 małżeństw. Formacja odbywa się w każdym kręgu poprzez cykliczne spotkania grupy raz w miesiącu, kolejno w domu jednego z małżeństw danego kręgu. Każdy krąg ma swoją parę animatorską. Pary animatorskie poszczególnych kręgów są wybierane raz w roku spośród rodzin danego kręgu. Spośród par animatorskich każdego kręgu wybiera się tzw. Parę Łącznikową będącą w kontakcie z parą rejonową rejonu Bieruńsko Lędzińskiego.

Podczas comiesięcznych spotkań dzielimy się naszą codziennością, radościami i problemami, rozważamy Pismo Świętedyskutujemy na tematy związane z Ruchem, naszą pracą, Kościołem, ewangelizacją itp. W naszych spotkaniach uczestniczy ksiądz opiekun, wikary naszej parafii.

            Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła– oprócz wspomnianych spotkań-  jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to:

  • codzienna modlitwa osobistapołączona z lekturą Pisma Świętego,
  • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
  • codzienna modlitwa małżeńskajako wspólne stawanie przed Panem,
  • codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu,
  • comiesięczny dialog małżeńskii wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
  • uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

            Współuczestniczymy także w życiu naszej parafii: np. dwa razy w miesiącu przygotowujemy Liturgię Słowa podczas Mszy Świętej, przygotowujemy jeden z ołtarzy na Boże Ciało, włączamy się w organizację corocznych Farskich Ogrodów. Organizujemy parafialny Wieczór Uwielbienia (raz z miesiącu). Włączamy się także w inne akcje skierowane do małżonków i narzeczonych, m.in. organizowane przez Fundację KibicujRodzinie.pl czy naszą Archidiecezję. 
W ramach tych akcji zorganizowaliśmy projekcje filmów Fireproof (akcja „Randka Małżeńska”), Odważni (z okazji Dnia Ojca), October Baby (pro-life) oraz warsztaty małżeńskie.

Ponadto uczestniczymy w rekolekcjach formacyjnych DK Imielin, corocznych wakacyjnych i tematycznych.

Małżonków chcących pogłębić swoją relację z Bogiem i ze współmałżonkiem zapraszamy na Msze Święte i zapraszamy do kontaktu.

Wszystkich zachęcamy do udziału w przedsięwzięciach przez nas organizowanych.

 

Tutaj możesz pobrać zasady DK:

http://www.dk.oaza.pl/wp-content/uploads/ZASADY-DK.pdf

Chcesz wiedzieć więcej o formowaniu się małżeństwa w duchu Domowego Kościoła?

Zajrzyj tutaj:

 http://www.dk.oaza.pl/