Maryja w swoim życiu zawsze była wierna Bogu i zgadzała się z Jego wolą. Jest dla wszystkich ludzi wzorem zaufania i zawierzenia do końca. Jest Matką, przez której wstawiennictwo możemy wypraszać dla nas i naszych bliskich potrzebne łaski.

 Wspólnota Dzieci Maryi, która działa w naszej Archidiecezji już ponad 40 lat gromadzi w swoich szeregach dziewczynki (czasami również chłopców), które chcą naśladować Maryję i tak jak Ona jak najlepiej spełniać wolę Boga i służyć innym.

W naszej parafii wspólnota Dzieci Maryi gromadzi około 40 uczestników. Opiekunem obecnie jest ks. Mariusz Staś.

Ufamy, że w naszej parafii jest wiele dziewczynek, które chcą naśladować Maryję, dlatego zapraszamy do grupy Dzieci Maryi.

Aby zostać Dzieckiem Maryi należy:

  • odznaczać się ogólnie dobrą i poprawną postawą zwłaszcza w kościele i na katechezie,
  • chcieć naśladować Maryję,
  • odmawiać codziennie akt ofiarowania się Matce Bożej,
  • posiadać zgodę swoich rodziców.

Obecnie spotkania odbywają się w salce obok zakrystii w każdą sobotę  od 10:00 do 11:30.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do naszej wspólnoty.

Dzieci Maryi wraz z opiekunem ks. Szymonem

 

Zapraszamy do obserwowania naszej strony na facebooku, zamieszczamy tam zdjęcia z naszych spotkań i wycieczek.

https://www.facebook.com/dziecimaryiimielin/

 

Codzienna modlitwa Dziecka Maryi:

Akt ofiarowania się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!!!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace,

radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną

dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych,

by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.