Chór mieszany ?Harfa? przy kościele M.B.Szkaplerznej w Imielinie istnieje od 1961 roku, jednak udokumentowane tradycje muzyczne miasta sięgają przynajmniej okresu międzywojennego. W latach dwudziestych istniało w Imielinie ponad 100-osobowe Towarzystwo Śpiewacze im. Ignacego Jana Paderewskiego. W drugiej połowie lat 30-tych działał chór męski ?Sokół?, którego kierownikiem był p. Józef Drobiec, zaś w 1947 ówczesny organista Robert Wieczorek założył przy parafii M.B.Szkaplerznej chór żeński. W latach 1955-58 kolejny zespół, już mieszany, prowadził ksiądz wikary Bolesław Brząkalik. Po jego odejściu z Imielina chór ten śpiewał jeszcze sporadycznie pod dyrekcją R.Wieczorka. W tym samym czasie (koniec lat 50-tych i lata 60-te) funkcjonował folklorystyczny zespół wokalno-instrumentalny, kierowany przez wspomnianego J.Drobca.

W roku 1961 posadę organisty w Imielinie objął Bronisław Fabia (1929 ? 1991) ?muzyk, pedagog, człowiek całym sercem oddany sztuce i kształceniu młodego pokolenia. Ogromną rolę przywiązywał do umuzykalnienia przez śpiew. Nawet ci, którzy uczyli się u niego gry na instrumentach, musieli obowiązkowo śpiewać ćwiczenia emisyjne, solfeżowe i inne. 
Nic więc dziwnego, że jednym z pierwszych jego posunięć po przyjściu do Imielina, było założenie chóru ? jesienią 1961 roku. Początkowo był to kilkunastoosobowy chór męski, który z czasem rozrósł się do ponad 40-osobowego zespołu.

Pewne ograniczenia repertuarowe związane ze specyfiką chórów męskich spowodowały, że w roku 1971 Bronisław Fabia zdecydował się na rozbudowę zespołu o głosy żeńskie i założenie chóru mieszanego. Od połowy lat 70-tych wprowadzono zwyczaj śpiewania w każdą niedzielę i święto kościelne, co też było ideą dyrygenta. Wyszedł on z prostego założenia ? każdy członek chóru i tak w niedzielę idzie do kościoła. Wobec tego wystarczyło umówić się na jedną, określoną mszę św. i wspólnie coś zaśpiewać. Nie chodziło oczywiście o żadne koncerty, ale      o towarzyszenie i urozmaicenie liturgii. Zwyczaj ten przetrwał do dzisiaj i, jak się okazało, bardzo pomógł scementować zespół, utrzymać go w ciągłej wysokiej formie artystycznej.

W drugiej połowie lat 70-tych rozpoczęły się pierwsze wyjazdy koncertowe chóru do ościennych miejscowości ? Dziećkowic, Chełmu Śl., Bierunia, Mysłowic, Oświęcimia i in. W związku ze wzbogaceniem zespołu o głosy żeńskie, repertuar ?Harfy? rozszerzył się o pozycje dotychczas niemożliwe do wykonania. Obok użytkowych pieśni liturgicznych, pojawiały się stopniowo coraz trudniejsze arcydzieła klasyki polskiej i obcej. Punktem zwrotnym w rozwoju artystycznym zespołu była pierwsza pielgrzymka Ojca Św. Jana Pawła II do Ojczyzny (1979). Chór został wówczas poproszony, aby wspólnie z zespołami z Chełmu Śl., Bierunia, Oświęcimia i in. śpiewać podczas nabożeństwa na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Wielomiesięczne próby, udział w występie kilkusetosobowego chóru w obecności Papieża, cała atmosfera tego wydarzenia ? stały się czynnikiem ogromnie mobilizującym członków ?Harfy? do dalszej pracy. Ponadto, w tym samym roku 1979, po ukończeniu studiów muzycznych, asystentem   Bronisława Fabii został dotychczasowy akompaniator Roman Jochymczyk, stając się z czasem kierownikiem artystycznym zespołu (formalne kierownictwo zespołu R. Jochymczyk objął po śmierci B. Fabii, w 1991 roku).
Ważną datą w historii chóru ?Harfa? był rok 1983. Wtedy zespół po raz drugi śpiewał dla Ojca Św. ? w czerwcu, podczas Mszy Św. w Katowicach-Muchowcu.

Natomiast w grudniu po raz pierwszy wyjechał z koncertami za granicę ? do Holandii (Nijmegen) i Niemiec (Bocholt). Dwa lata później (1985) nastąpił kolejny wyjazd do Bocholtu, później do Austrii (Mauthausen ? 1986), Niemiec i Holandii (Steinweiler, Zeist ? 1987) itd. W sumie chór do 2005 roku 20 razy wyjeżdżał za granicę dając ponad 120 koncertów w takich krajach jak: Austria, Belgia, Holandia, Niemcy, Włochy, Czechy, Litwa, Ukraina. Zespół był każdorazowo zapraszany przez charytatywne organizacje pozarządowe (np. Pax Christi w Holandii), władze samorządowe (Phorzheim w Niemczech), ale najczęściej przez katolickie parafie i chóry (Mauthausen w Austrii, Steinweiler, Bocholt, Oberhausen w Niemczech). Jednym z niezapomnianych wyjazdów była pielgrzymka do Rzymu (listopad 1996), kiedy to chór śpiewał m.in. dla Ojca Św. podczas audiencji w auli Pawła VI w Watykanie. Wystąpił również w Asyżu i w Loretto. Jak przystało na zespół działający przy kościele maryjnym, ?Harfa? często śpiewała właśnie w maryjnych sanktuariach. Oprócz polskich (wielokrotnie Częstochowa, Piekary Śl., Gietrzwałd i in.) także w zagranicznych, np. w Kevelaer w Niemczech i w Banneux w Belgii. Wyjazdy te, oprócz niezaprzeczalnych walorów turystycznych, towarzyskich etc. przede wszystkim mobilizowały do pracy, podnoszenia poziomu artystycznego, poszerzania repertuaru, co sprawiło, że pod koniec lat 80-tych ?Harfa? zaczęła być uznawana za jeden z najlepszych chórów kościelnych w diecezji, a później archidiecezji katowickiej. Efektem były zaproszenia na kolejne koncerty, nagrania itd. Oczywiście ?Harfa? w rewanżu przyjmowała również rewizyty gości zza granicy. W Imielinie i okolicach śpiewały chóry z Mauthausen, Bocholtu i Zeist (każdy z nich gościł u nas dwa razy).

W roku 1989 rozpoczęła się ożywiona współpraca z katedrą Chrystusa Króla w Katowicach. Chór wystąpił tam z wieloma koncertami, śpiewał na pogrzebie biskupa Herberta Bednorza, podczas ingresu nowego ordynariusza - biskupa Damiana Zimonia, wykonał ?Mszę koronacyjną? W.A.Mozarta w czasie uroczystości odpustowych. W latach późniejszych jeszcze wielokrotnie śpiewał w katedrze zapraszany przez ks. biskupa.

Rok 1989 to też początek działalności fonograficznej ?Harfy?. Zespół nagrał w Filharmonii Śl. kasetę wideo z kolędami dla firmy ITI, przeznaczoną dla polonii amerykańskiej i australijskiej. Pozostały dorobek fonograficzny chóru przedstawiają się następująco:

* 1990 ? kaseta z Mszą C-dur ?Koronacyjną? W.A.Mozarta, oraz z muzyką polską           
dla holenderskiej firmy Plenum
* 1992 ? kaseta z kolędami pt. ?Witaj Jezu ukochany?
* 1998 ? płyta CD z Mszą ?Koronacyjną? Mozarta i Mszą C-dur op. 86
L.v.Beethovena
* 1999 ? płyta CD z kolędami pt. ?Radosna Nowina?
* 2003 ? płyta CD z pieśniami maryjnymi pt. ?Witaj Pani?
* liczne audycje radiowe i telewizyjne

Z wyjątkiem nagrania wideo, wszystkie pozostałe zrealizowane zostały w kościele parafialnym w Imielinie przez ekipę techniczną Polskiego Radia z Katowic.

W latach 90-tych ?Harfa? została także laureatem wielu konkursów i przeglądów, z których najważniejsze to:
* Mysłowicki Przegląd Chórów im. A.Chlondowskiego ? I miejsce (1993)
* Przegląd Pieśni Wielkopostnych i Wielkanocnych ? I miejsce (1996)
* Tyskie Wieczory Kolędowe ? I miejsce (1997)

Obecnie chór ?Harfa? liczy ok. 35 członków, dyrygentem jest Roman Jochymczyk, a prezesem Rafał Nowrocki. Repertuar zespołu obejmuje przede wszystkim użytkową muzykę liturgiczną, tzn. ok. 30 pieśni maryjnych, 20 eucharystycznych, kilkanaście okolicznościowych, 50 kolęd i in. Oprócz tego zespół wykonuje arcydzieła klasyki światowej takich kompozytorów jak: Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Rossini, Verdi, Gounod, Bruckner, Elgar   i in. oraz wiele muzyki polskiej. Osobny dział stanowią wielkie formy wokalno-instrumentalne: Msza C-dur ?Koronacyjna? W.A.Mozarta, Msza C-dur op. 86 L.v.Beethovena, fragmenty oratorium ?Mesjasz? J.F.Haendla i in.

Najbliższe plany artystyczne to poszerzenie repertuaru o nowe pieśni liturgiczne i takie utwory jak Psalm 117 G.Ph.Telemanna i Te Deum J.Haydna.

------------------------------------------------------------

Jesienią roku 2006 chór parafialny ?Harfa? obchodził jubileusz 45-lecie istnienia.

Z tej okazji (i z okazji święta patronalnego Św. Cecylii, które przypada 22.11), 25 listopada 2006 w kościele M.B.Szkaplerznej w Imielinie odprawiona została uroczysta Msza Św., po której odbył się koncert chóru z udziałem Gliwickiej Orkiestry Kameralnej. Solistką była Elżbieta Starczynowska, dyrygował Roman Jochymczyk. Wykonano dzieła J.S.Bacha, G.F.Händla, G.Ph.Telemanna, J.Haydna, C.Francka i in.

Zapraszamy na stronę internetową chóru:  http://www.chorharfa.pl/