Nasza wspólnota przy Parafii Matki Boskiej Szkaplerznej została erygowana 18.02.1918 r. W tym okresie liczyła 152 członków (tercjarzy). Obecnie liczy 45 w tym 14 mężczyzn i 34 kobiety. W naszej wspólnocie mamy 12 osób chorych, którzy nie uczęszczają na spotkania, jednak odwiedzamy ich w domach.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca mamy Mszę Świętą, po której bierzemy udział w spotkaniu modlitewnym wspólnoty.

Rocznie ofiarujemy 12 Mszy Świętych w intencjach powołań kapłańskich, misyjnych, za chorych, zmarłych, kapłanów oraz Ojców OFM.

8 czerwca odbyła się peregrynacja relikwii św Franciszka w naszej parafii.

Bierzemy udział razem z pocztem sztandarowym we wszystkich uroczystościach parafialnych oraz uroczystościach w klasztorze franciszkańskim w Panewnikach.

Prowadzimy adorację Najświętszego Sakramentu (40 godzinne nabożeństwo), adorację w ciemnicy, adorację przy żłóbku, uczestniczymy w nabożeństwach fatimskich, prowadzimy różaniec w kablicy przedpogrzebowej, i uczestniczymy w pogrzebach z pocztem sztandarowym.

Corocznie przeżywamy tzw. niedzielę powołaniową do zakonu św Franciszka -zapraszamy Ojca, który prowadzi tę uroczystość, głosi Słowo Boże na każdej Mszy Świętej.

Raz do roku organizujemy dzień skupienia dla wspólnot franciszkańskich naszego dekanatu (6 wspólnot).

Organizujemy pielgrzymki do polskich sanktuariów. Do pielgrzymowania zapraszamy również osoby nie będące we wspólnocie, dzieci, młodzież.

Wspieramy finansowo naszą parafię (remonty, ogrzewanie, Farskie Ogrody, paczki święteczne).

Finansowo wspieramy również budowę kościoła św. Franciszka i św. Klary w Tychach, misje Sióstr Służebniczek w Kamerunie oraz misje franciszkańskie.

 

 

  Spotykamy się na Mszhcomiesięcznych spotkaniach modlitewno-formacyjnych w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 7.30 w Oratorium Fatimskim.
Ponadto staramy się aktywnie włączyć w życie Kościoła, Parafii, nieść pomoc wszystkim potrzebującym. 
Organizujemy pielgrzymki do sanktuariów maryjnych i franciszkańskich. 
Członkowie F.Z.Ś. żyją według reguły "Zachować Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa naśladując Św. Franciszka w odniesieniu do Boga i ludzi". 

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221 w którym to Św. Franciszek wychodząc na przeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich zaproponował im nową fornę życia ideałami Ewangelii. 
F. Z. Ś. został zatwierdzony przez papieża Grzegorza IX w roku 1229. Na ziemiach polskich zaczęły powstawać zakony po przybyciu Franciszkanów do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa 1237.

Święty Franciszek założył trzy zakony: 
I. zakon męski,
II. siostry zakonne zwane Klaryskami, 
III. obejmuje ludzi świeckich. 

Odrodzenie III Zakonu nastąpiło po II Soborze Watykańskim na podstawie zatwierdzonej przez Ojca Świętego Pawła VI Reguły F.Z.S.  

Do III zakonu należeli św. Ludwik, król Francji, patron III Zakonu, bł. Aniela Salawa patronka F.Z.Ś. w Polsce, Prymas Tysiąclecia sługa Boży ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński, papieże od Piusa IX do Jana XXIII, politycy: gen. Charles de Gaulle, prezydent USA John Kennedy, gen. Józef Haller, malarz Jacek Malczewski. podróznik Krzysztof Kolumb.

Zapraszamy na nasze spotkania miesięczne
Z franciszkańskim pozdrowieniem "POKÓJ I DOBRO"
Zarząd F.Z.Ś. w Imielinie