Stowarzyszenie Matki Boskiej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci.
Stowarzyszenie zaistniało w Imielinie 1 grudnia 2000 roku. Obecnie liczy 196 członków.
Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest przygotowanie wiernych do chwili śmierci, poprzez życie modlitewne i spełnianie dobrych uczynków.

Członkowie Apostolstwa zamierzają wyjednywać:
- dla wiernych katolików łaskę wytrwania w praktykach życia chrześcijańskiego,
- dla obojętnych religijnie i grzeszników łaskę nawrócenia,
- dla wszystkich bez wyjątku łaskę dobrej i szczęśliwej śmieci.
Nasza nadrzędna filia znajduje się w Sanktuarium Matki Boskiej Góreckiej w Górce Klasztornej. Jej dyrektorem jest ks. Antoni Żebrowski. 

Nasze spotkania odbywają się w naszym kościele w każdą czwartą niedzielę miesiąca. Raz w miesiącu ofiarowujemy mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków apostolstwa. Kilka razy w roku uczestniczymy w dekanalnym dniu skupienia oraz bierzemy udział w rekolekcjach zamkniętych w Brennej, Górce Klasztornej lub w Panewnikach.

Mamy obowiązek uczestniczyć w nabożeństwach maryjnych, omawiać modlitwę różańcową i opiekować się ludźmi cierpiącymi i chorymi.
Nasze zelatorki to: pani Maria Stolorz, zam. ul Niemcewicza 7 oraz pani Maria Czypionka