Zespół charytatywny został powołany do życia w 1991 roku. 
Obecnie składa się z 15 osób. Każda pani jest odpowiedzialna za powierzony jej rejon naszej parafii. Panie charytatywne dbają o to, aby pomoc docierała do najbardziej potrzebujących. Pomocą są objęte: dzieci, bezrobotni, rodziny wielodzietne i niepełne, osoby niepełnosprawne, chore oraz samotne. Pomoc do najbardziej potrzebujących dociera w formie bonów żywnościowych, poprzez dofinansowanie obiadów dla dzieci szkolnych, rozdzielanie odzieży, obuwia, sprzętu gospodarczego, darów z "Caritas". 
Zespół charytatywny pomaga również osobom starszym w załatwieniu różnych życiowych spraw. Co roku organizuje również wczaso-rekolekcje w ośrodku "Caritas" oraz dni skupienia dla Dekanatu bieruńskiego.

Pomoc można uzyskać u następujących pań:

- Renata Broda zam. ul. Turystyczna 9 - opiekuje się wiernymi z ulicy Turystycznej wraz z bocznymi ulicami.
- Irena Skowrońska zam. ul. Kordeckiego 41 - opiekuje się wiernymi z ul. Imielińskiej od ul. Poniatowskiego i Pośpiecha w stronę Chełmu.
- Maria Paluch zam. ul. Satelicka 10 - opiekuje się wiernymi z Granic.
-
- Barbara Kobiór zam. ul. Poniatowskiego 17 - opiekuje się wiernymi z Golcówki.
- Krystyna Siupka zam. ul. Wandy 25 - opiekuje się wiernymi z Jamnic.
- Maria Danek i Joanna Dylong zam. ul. Baranowicza 1 oraz p. Aniela Ryszka zam. ul. Drzymały - opiekuje się wiernymi z ul. Drzymały i wraz z ulicami bocznymi.
- Gerda Nocoń zam. ul. Br. Alberta 69 - opiekuje się wiernymi z ulicy Br. Alberta, Lipopwej, Brzozowej i Grabowej.