Zespół charytatywny został powołany do życia w 1991 roku. Działa przy parafii zawsze wspomagany przez proboszczów, obecnie przez ks. Eugeniusza Murę.

Ta pomocna grupa, pod przewodnictwem -od początku istnienia -Gertrudy Nocoń (zmarła w 2023r) liczy 15 osób stałych. Są też osoby współdziałające. W ciągu tych 33 lat jej skład się zmieniał, starsze z pań odchodziły, młodsze zajmowały ich miejsce. Obecnie zespół charytatywny prowadzi Teresa Stanclik.

Nasze panie są odpowiedzialne za powierzony sobie rejon w parafii.

Starają się, by pomoc docierała do najbardziej potrzebujących, do dzieci, bezrobotnych, rodzin wielodzietnych i osób niepełnosprawnych, chorych i samotnych.

Taką pomoc zespół świadczy poprzez przydział np. bonów żywnościowych, dofinansowanie obiadów dla dzieci szkolnych, paczek świątecznych i darów z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Powyższy program kończymy realizować w IX 2023r.

Skierowania na realizację nowego programu będą wydawane przez MOPS w Imielinie.

Panie starają się pomagać też osobom starszym w załatwianiu różnych życiowych spraw.

Co roku organizujemy wczaso-rekolekcje w ośrodku Caritas oraz dni skupienia dla dekanatu bieruńskiego.

fot: Adam Koziorz