Apostolat "Nocnej Adoracji" istnieje w naszej parafii od 1962 roku. Patronką i przewodniczką duchową wspólnoty jest Małgorzata Alacoyue, która została kanonizowana w roku 1920. 
Obecnie nasza wspólnota liczy 199 członków. Centrala Krajowa apostolstwa znajduje się w klasztorze s. Wizytek w Jaśle. 

Celem naszego apostolatu jest wynagradzanie Bogu za grzechy popełniane w świecie. Każdy należący do wspólnoty czuwa raz w miesiącu nocą z Boskim Mistrzem (noc liczona od godz.21.00 do godz. 5.00), odmawiając odpowiednie modlitwy oraz przeprowadzając rozmyślania. 
Członkowie wspólnoty mają wielką miłość do Jezusa Eucharystycznego, co ujawnia się w częstym uczestnictwie we mszy św., adoracji Najświętszego Sakramentu oraz naśladowaniu Jezusa w codziennym życiu.
W ramach Apostolstwa "Dobrej Śmierci" od roku 1987 zaistniało w naszej parafii "Arcybractwo Konającego Serca Pana Jezusa i MB Bolesnej", które liczy sobie 80 osób. Zelatorką wspólnoty jest pani Cecylia Koziorz.