Karmelitanki Dzieciątka Jezus żyją duchem dziecięctwa Bożego, którego zrozumienie czerpią zwłaszcza z kart Ewangelii. Zdaniem naszego Ojca Założyciela o.Anzelma Gądka OCD, treścią Ewangelii jest dziecięctwo Boże, a najdoskonalszym pierwowzorem tego dziecięctwa jest Jezus Chrystus, którego mamy naśladować.

Po Ewangelii, katechizmie i konstytucjach najważniejszą lekturą karmelitanki Dzieciątka Jezus są ?Dzieje Duszy? - naszej Patronki św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

W książce tej Święta wskazuje drogę dziecięctwa swoim przykładem, zwłaszcza ofiarną miłością, w której zamykają się wszystkie cnoty dziecięctwa: pokora, wiara, ufność, prostota, oddanie się, ofiara.

Swoją duchowość karmelitańską każda siostra pogłębia poprzez lekturę dzieł Świętej Naszej Matki Teresy od Jezusa i Świętego Naszego Ojca Jana od Krzyża. Ci wielcy święci dokonując dzieła reformy wprowadzili w życie Zakonu kult Dzieciątka Jezus, Maryi i Józefa jako jednej rodziny.

Drogi dziecięctwa duchowego uczymy się również z pism Ojca Anzelma ? Założyciela Zgromadzenia oraz z duchowości i przykładu życia Naszej Matki Teresy od św. Józefa ? Współzałożycielki Zgromadzenia. O.Anzelm zafascynował się duchowością św. Teresy od Dzieciątka Jezus i jej małą drogą już w pierwszych latach swojej formacji po przeczytaniu pierwszego polskiego wydania ?Dziejów Duszy? w 1902r. W kolejnych latach rozumienie idei dziecięctwa duchowego ulegało w myśli Ojca Założyciela ciągłej ewolucji, rozszerzaniu i pogłębianiu. Dopełnieniem jego aktywności na polu propagowania kultu Dzieciątka było erygowanie w 1914r. Bractwa Praskiego Dzieciątka Jezus, którego został pierwszym dyrektorem. M.Błażeja Stefańska, przełożona generalna, w liście do sióstr z 11 stycznia 2019r. podkreśla, że Sługa Boży o. Anzelm całe życie ćwiczył się w miłości Dzieciątka Jezus, miał głębokie poznanie tajemnicy Wcielenia, do swojej śmierci kontemplował tajemnice Bożego dziecięctwa. Pozostawił po sobie wiele rękopisów, kazań, konferencji ascetycznych, artykułów, komentarzy do Reguły karmelitańskiej i Konstytucji Zakonu, które stanowią jakby testament dla nas - duchowych córek.  

W 1997 roku Wicepostulacja Sługi Bożego o.Anzelma Gądka w Łodzi rozpoczęła wydawanie jego pism w serii ?Biblioteka Założyciela?. Natomiast publikacje o naszej Założycielce wydawane są w Sosnowcu staraniem Wicepostulacji i Archiwum Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej.

Tradycja karmelitańska słynie z dużego bogactwa praktyk i nabożeństw do Dzieciątka Jezus. Najpiękniejsze dni w Karmelu, to dni Bożego Narodzenia. Przygotowujemy się do nich  już w Adwencie indywidualnie i wspólnotowo. Każda siostra odprawia w tym okresie dzień skupienia otrzymując przeddzień figurkę Dzieciątka Jezus przyniesioną w procesji przez całą wspólnotę przy śpiewie adwentowych pieśni. Dziewięć dni przed świętami uroczyście odprawiamy Nowennę do Dzieciątka Jezus, ułożoną m.in. przez Ojca Anzelma. W okresie Bożego Narodzenia dekorujemy cały dom. W tych dniach figurka Dzieciątka Jezus nie tylko króluje w kaplicy, w przygotowanym uprzednio żłóbku, ale również ma stałe miejsce na tle dekoracji w refektarzu, gdzie przenosimy Go w procesji na wszystkie posiłki przy śpiewie kolęd. Na pamiątkę znalezienia dwunastoletniego Jezusa w świątyni, w Uroczystość Świętej Rodziny, odbywa się ?szukanie Dzieciątka? przez całą wspólnotę. Siostra, która znajdzie, schowany uprzednio przez s. przełożoną obrazek lub figurkę, otrzymuje duchową oraz materialną nagrodę. W dzień Objawienia Pańskiego, siostry oddają specjalny hołd Dzieciątku ubranemu w piękną dekorację na wzór Trzech Mędrców.

Przez cały rok każdego 25 dnia miesiąca organizujemy nabożeństwa do Dzieciątka Jezus, w niektórych domach przy udziale wiernych, podczas którego odprawiamy ?Drogę betlejemską?, czyli rozważanie tajemnic dziecięctwa Jezusa i odmawiamy litanię do Imienia Jezus.

Codziennie modlitwę poranną i wieczorną kończymy prośbą:

 

?O, Boskie Dziecię ?
błogosław nam, uświęcaj nas,
jednocz nas z Sobą,
i w Twym Bożym dziecięctwie
daj żyć i umierać. Amen.?

 

W naszym karmelitańskim modlitewniku mamy jeszcze wiele modlitw do Dzieciątka Jezus ułożonych przez naszego Założyciela oraz innych karmelitów bosych, które odmawiamy wspólnie lub indywidualnie.

W dniu założenia naszego Zgromadzenia 31.12.1921 roku Ojciec Anzelm do pierwszej wspólnoty naszych sióstr wypowiedział m.in następujące słowa

?...Powołaniem waszym będzie chwała Dzieciątka Jezus, waszym życiem  - dziecięctwo Jezusowe. Jezus narodzony, Jezus Król stworzenia jest waszym Założycielem, Mistrzem nowicjatu, jest waszą chwałą i nieśmiertelnym Królem każdej z was?.

Tę stałą kontemplatywną pamięć na Dzieciątko Jezus w domach Zgromadzenia Ojciec Założyciel streścił w następujących słowach:

?Dziecię Jezus ma swój specjalny tron we wszystkich naszych domach. Króluje w kaplicach, salach rekreacyjnych, uczelniach, odbywa swe pochody po korytarzach, celach, jest z nami w naszych działach pracy, a w nowicjatach zawsze na pierwszym miejscu?.
(Dyrektorium)