ŚWIĘTA TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS ? PATRONKA ZGROMADZENIA

?Kochać i być kochaną i powracać na ziemię, by szerzyć ukochanie miłości.

Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi.

Nie, nie spocznę, do końca świata, dopóki będą dusze, które trzeba zbawić?.

Doktryna świętej Teresy jest wciąż odkrywana i jakże aktualna. Jawi się jako posłaniec Boga powtarzający słowa Jana Ewangelisty ?Bóg jest miłością? (1J 4,8), co jest syntezą Ewangelii. Święta głosi, że osoba ludzka jest przez Boga miłowana, że każdy człowiek powinien Boga przyjąć i Go miłować aż do granic zaufania i zawierzenia Jego miłosierdziu.

Wiara chrześcijańska jest wiarą w Boga-Miłość. ?Kochać Jezusa i uczyć innych Go kochać? - było Teresy jedynym pragnieniem. Miłość Chrystusa była dla niej kluczem, jaki stosowała wobec całej rzeczywistości, wobec wszystkich tajemnic życia, głównie wobec bólu i ciemności. ?Mała droga? prowadzi od ?łaski Bożego Narodzenia? do ?łaski ukrzyżowania?. Żłóbek i Krzyż stanowią ?narożne filary? geniuszu jej chrystologii, w której odkryła sposób na swoje życie i - jako prorokini - sposób na życie sobie współczesnych oraz tych, którzy przyjdą po nich, wszystkich uczestników dramatów nowoczesności i ponowoczesności. Mówiła o tym wprost, tęskniąc bardziej za ziemią niż niebem i pragnąc sprowadzić niebo na ziemię - w ten sposób solidarna wobec Sióstr i Braci jak Bóg w Dzieciątku Jezus. 

Bóg jest Ojcem, a ludzie są Dziećmi - Siostrami i Braćmi.

Tak myśleć i żyć znaczy być od Tereski i od Dzieciątka Jezus.

?Niebem dla mnie ? móc zesłać na dusze siostrzane
Na Kościół matkę naszą ? na serca kochane
Skarby Boga i Jego przenajświętsze łaski,
Które wnoszą raj szczęścia, stroją w cudne blaski! ?
Wszystko mogę otrzymać, gdy w ducha skupieniu
Sercu, serce otwieram, z Królem mym we dwoje,
Ta modlitwa pokorna, tam w ołtarza cieniu
To niebo moje!?

 Uroczystość patronalną ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus obchodzimy 1 października na którą już dziś zapraszamy.

Święto Tereso od Dzieciątka Jezus ? módl się za nami!

 

 

 

 

 

 

  Czcigodna Sługa Boża Matka Teresa od św. Józefa

  Janina Kierocińska (1885-1946)

  Współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

 

Teresa Janina Kierocińska urodziła się 14 czerwca 1885r. w Wieluniu. Wychowana została w głębokiej tradycji religijnej. Habit karmelitański nowego zgromadzenia zakonnego Karmelitanek Dzieciątka Jezus, założonego przez o. Anzelma Gądka OCD, przyjęła 31 grudnia 1921 w kościele Sióstr Karmelitanek Bosych przy ul. Wesołej w Krakowie, otrzymując imię Teresy od św. Józefa.. Jako współzałożycielka nowego zgromadzenia została pierwszą przełożoną. Funkcję przełożonej generalnej sprawowała przez 25 lat aż do śmierci. Zaraz po obłóczynach wraz z 5 siostrami  podjęła pracę w zakładach Towarzystwa Dobroczynności w Sosnowcu. W 1925r. siostry zamieszkały przy ul. Wiejskiej w obecnym Domu Macierzystym Zgromadzenia. Od początku z ogromnym poświęceniem siostry niosły pomoc najuboższym mieszkańcom Sosnowca, prowadząc przedszkole, szkołę, kursy haftu i szycia. Podczas okupacji siostry ukrywały ludzi, którym groziło niebezpieczeństwo. Wśród ukrywanych byli również Żydzi - dzieci i dorośli. Matka Teresa zorganizowała dom dziecka i kuchnię dla potrzebujących. Po zakończeniu wojny wraz siostrami włączyła się w nowe zadania wolnej od okupanta niemieckiego Polski. Kształciła siostry głównie na katechetki, wychowawczynie, przedszkolanki, organistki. Zmarła w opinii świętości w dniu 12 lipca 1946 r. w Sosnowcu.

W latach 1983-1988 został przeprowadzony proces beatyfikacyjny. W dniu 3 maja 2013r. w Watykanie promulgowano dekret o heroiczności cnót, podpisany przez przez Ojca Świętego Franciszka. Odtąd przysługuje jej tytuł Czcigodnej Służebnicy Bożej.

W 1992 roku izraelski Instytut Pamięci Narodowej Yad Vashem z Jerozolimy przyznał Matce Teresie Kierocińskiej tytuł "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata".

Każdego 12 dnia miesiąca odprawiane są msze święte o intencji beatyfikacji sł. B. m.Teresy Kierocińskiej w kaplicy sióstr w Sosnowcu. Przed Mszą świętą odczytywane są prośby i podziękowania przysyłane do Postulacji Sługi Bożej.

Więcej na: teresakierocinska.blogspot.com

 

 

 

 

 

  Sługa Boży O. Anzelm od św. Andrzeja Corsini OCD

  Maciej Jóezef Gądek (1884-1969)

  Założyciel Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Maciej Józef Gądek urodził się 24 lutego 1884 r. w Marszowicach, parafia Niegowić w archidiecezji krakowskiej. W wieku 11 lat opuścił dom rodzinny i rozpoczął naukę w gimnazjum wadowickim, mieszkając w internacie prowadzonym przez karmelitów bosych. W 1901 r. w Czernej k. Krakowa rozpoczął nowicjat, rok później złożył profesję zakonną, święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie 25 lipca 1907 r. Od 1908 do 1918 roku był wychowawcą kleryków i wykładał teologię w Krakowie, Linzu i Wiedniu. W roku odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę w 1918 został wybrany na urząd przeora w Wadowicach. W 1920 r. objął funkcję pierwszego prowincjała Polskiej Prowincji Karmelu.

W 1921 r., przy udziale współudziale Sł. Bożej m. Teresy Janiny Kierocińskiej (1885-1946), założył Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Napisał konstytucje i przekazał charyzmat duchowego dziecięctwa, za patronkę dając św. Teresę od Dzieciątka Jezus. W latach 1925-47 przebywał w Rzymie, gdzie na polecenie Ojca Generała zorganizował Międzynarodowe Kolegium Karmelitańskie ?Teresianum?, był długoletnim rektorem tej uczelni i wykładowcą. Z nominacji papieża Piusa XI został wizytatorem apostolskim kolegiów narodowych w Rzymie oraz seminariów duchownych w Polsce.
Po powrocie do Ojczyzny, w 1947 r., wybrany został na przełożonego klasztoru we Wrocławiu. W latach 1948-54 oraz 1957-60 był prowincjałem polskiej prowincji,
Zmarł w opinii świętości 15 października 1969 r. w klasztorze łódzkim przy ul. Liściastej.

Proces beatyfikacyjny w archidiecezji łódzkiej został przeprowadzony w latach 2002-2008.

Każdego 15 dnia miesiąca odprawiane są msze święte o beatyfikację sł. B. o. Anzelma w kaplicy sióstr w Łodzi, Balicach i w Sosnowcu. Przed Mszą świętą odczytywane są prośby i podziękowania przysyłane do Postulacji Sługi Bożego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.anzelmgadek.pl